Általános Szerződési Feltételek

A Vásárló:
Aki a szolgáltatásunkat igénybe veszi, azaz internetes felületünkön árut vagy szolgáltatást megrendel.

Az eladó:

FREE TRADE 2000 Közvetítői, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7100 Szekszárd, Mérei u 6.
Bejegyezés ideje: 1999/11/04
Bejegyző cégbíróság: Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 17-09-003789
Adószám:11918949-2-17
Közösségi Adószám: HU11918949

E-mail cím:

A szerződés:
A szerződés Magyar nyelvű. Nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
Nem kerül iktatásra és utólag nem hozzáférhető.

Vásárlási feltételek

A vásárló a rendelést telefonon vagy e-mailben mondhatja le.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Amennyiben a rendelés adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, a rendelést töröljük. Nem vállalunk felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
A teljes adatvédelmi nyilatkozat itt olvasható: Adatvédelem

Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatai törlését vagy módosítását az ügyfél telefonon illetve a visszaigazoló e-mailben megadott e-mail címen teheti meg.

Szállítás

A megrendelt árut a megbeszélt határidőn belül házhoz szállítjuk, ennek díja 7.990.- Forint, amennyiben ettől eltérő szállítást kell alkalmaznunk (pl.: túlméretes szállítmány) egyedi ár kerül felszámolásra, amit közösen a Vevővel és a Szállítmányozóval egyeztetünk.

A házhoz szállítási díjak kizárólag Magyarországon érvényesek, külföldi szállítási díj egyedi egyeztetés alapján történik.

A szállítás díja a termék kosárba rakásakor jelenik meg.

300.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás díjtalan!

Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben az eladó állítja ki, amely tartalmazza a termék vételárát és a szállítási költséget.
A megrendeléskor az alábbi fizetési módok közül választhat:

Készpénz: az áru átvételekor a szállítónál készpénzben
Bankkártya: a rendelés befejeztével interneten keresztül

Garancia

A termékekhez az elektrodoki elektronikai szervizhálózat által biztosított országos garanciát adjuk.
A garancia érvényesítése

Előfordulhat , hogy a termék szállítás közben megsérül, vagy csak nem nyeri el az ön tetszését. Ebben az esetben kérjük töltse ki a Hibabejelentő űrlapot.

Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő -Péntek 9-18 óra között
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a készüléken kívül álló 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával együtt érvényesíthető. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül már más javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A vásárlástól való elállás joga

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:

A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén térítjük meg a teljes vételárat. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezze ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén.

A termék visszajuttatásáról ügyfelünknek kell gondoskodnia. A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségek a vásárlót terhelik. Az utánvéttel feladott csomagokat nem áll módunkban átvenni!

Vásárlástól való elállás esetén a termék visszajuttatását bármely szállító céggel vagy személyesen is intézheti. Szerződött szállítónk országosan 10.000 Ft ért vállalja a termék szállítását.

Az eladó minden esetben a a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján jár el.

A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

Close Menu
×

Cart